Software And Chat#0293 Avatar

Software And Chat

Türkçe gelişmiş sistemlere, komutlara ve WebPanel'e sahip sunucunuza ve sizlere kolaylık sağlayan gelişmiş bir Discord Botu!

Prefix: g! Library: discord.js

Owner:
SepulturA#5868

Turkish!

GBot

Web Panelli!

Botun tüm komutlarını g!yardım yazarak görebilirsiniz.

 • Web Paneli!
 • Gelişmiş Destek Sistemi!
 • Müzik Komutları! Kesintisiz Müzik!
 • Oyun Bilgi komutları, eğlence komutları, g!düello komutu gibi karşılıklı oyun komutları!
 • Ayarlanabilir/değiştirilebilir özellikli sistemler!
 • Gelişmiş Moderasyon Komutları! (Uyarı Sistemi,Sunucu Kayıtları!)
 • Profil sistemi!
 • Değiştirilebilir ön-ek! (Ön-ek değiştirilse bile komutları botu etiketleyerek kullanabilirsiniz. Etiket ön-ek özelliği.)
 • Ve daha fazlası...


  English!

  GBot

  Web Dashboard!

  You can see all commands of the bot by typing g!help.

 • Web Dashboard!
 • Advanced Support System!
 • Music Commands! Uninterrupted Music!
 • Game commands such, fun commands, mutual game commands!
 • Adjustable / switchable systems!
 • Advanced Moderation Commands! (Alert System, Moderation Logs, Server Logs!)
 • Profile system!
 • Interchangeable prefix! (Even if the prefix is changed, you can use commands by tagging the bot. Bot tag prefix!)
 • And more...