Optimus#2069 Avatar

Optimus

Müzik, admin, eğlence komutları ve daha fazlası! Türkçe Discord Botu

Prefix: t? Library: discord.js

Owner:
Chipsy#8927

Optimus, çok amaçlı bir discord bot! Bot hakkında: Optimus, 7/24 çalışmasını ve çalışmasını sağlamak için aktif olarak bakımını ve çalışmasını sağlar. Bazı ana özellikleri: Eğlence yönetim Müzik Ve daha fazlası! Genel Komutlar: Komut adı Ne yapar? t? yardım Bot için bir yardım menüsü getiriyor t? ping Botun gecikmesini getirir t? botbilgi Teknenin bilgilerini gösterir t? sunucuubilgi Sunucu bilgilerini gösterir Denetleme Komutları: Komut adı Ne yapar? t? sustur Belirli bir kullanıcıyı susturma Belirli bir kullanıcı Kick t? ban Belirli bir kullanıcıyı yasaklar t? sil Belirli bir miktardaki mesajı siler. t? kilit Belirli bir süre için odayı kilitler t? uyar Bir kullanıcıyı uyarır t? oylama Oylamaya başladı t? otorol yeni gelenlere yeni roller veriyor t? girişçıkış Giriş ve çıkış mesajları atar t? ses-kanal-aç Sizin için ses kanalını açar t? yazı-kanal-aç Sizin için yazma kanalı açar t? reklamtara Sunucudaki reklamları tara  Eğlenceli komutları bile saymıyorum.  Daha fazlası için bot ekleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz  Görüşürüz... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Optimus, a multi-purpose discord bot! About the bot: Optimus maintained and worked on to make it up to date and functionning 24/7 Some main features: Entertainment Admin Music And much more! General Commands: Command name What it does t?yardım Brings up a help menu for the bot t?ping Brings up bot's latency t?botbilgi Shows the information of the boat t?sunucubilgi Shows server information Moderation Commands: Command name What it does t?sustur Mute a given user t?at Kick a given user t?ban Bans a given user t?sil Clears a given amount of messages t?kilit Locks the room for a specified period t?uyar Warns a user t?oylama Starts voting t?otorol Gives new roles to newcomers t?girişçıkış Assigns input and output messages t?ses-kanal-aç Opens the audio channel for you t?yazı-kanal-aç Opens channel for writing for you t?reklamtara Scan ads on the server I'm not even counting the fun commands. For more, you can add and view the bot See you..